Forside

Eli Benneweis og Kalundborg

 

Eli Benneweis var døbt ELI JOHAN HOLTE den 16. august 1911 i Rigshospitalets kirke. Han var født den 7. august 1911 på Rigshospitalet, og han kom til verden som ”uægte” barn, da hans forældre ikke var gift. Moderen hed Anna Marie Frederikke Kirstine Madsen, og faderen var typograf Carl Emil Holte. En måned senere den 10. september 1911 blev forældrene gift i Andreaskirken i København.

 

Den lille familie med far, mor og lille Eli bosatte sig Skibbrogade 37 i Kalundborg. Huset eksisterer ikke mere; på dets plads ligger nu bebyggelsen Vægtergangen. Carl Emil Holtes far var bogtrykker i Kalundborg, og mon ikke Carl Emil har arbejdet som typograf på faderens trykkeri i Kalundborg?

 

Mens Eli endnu var ganske lille, blev hans far syg og indlagt på Amtssygehuset i Holbæk, hvor han døde 2. marts 1914.

 

Eli og hans mor flyttede derefter fra Skibbrogade til en lille lejlighed i baghuset til Adelgade 15. Dette baghus eksisterer heller ikke mere. Det er tilbage i 1980erne erstattet af husene Præstegade 10A og 10B. Elis mor tjente til livets oprethold som cigararbejderske hos Bartolin Mathiasen i Kalundborg, og i folketællingen 1916 er det anført, at hun har en ringe årsindtægt på blot 400 kr. Elis mor var på dette tidspunkt knap 26 år gammel.

 

Til Ole Eges bog ”Benneweis – en cirkusfamilies historie” (Politikens Forlag, 1987) fortæller Eli Benneweis: Min biologiske mor boede på det tidspunkt i Kalundborg, på den vej der fører op til kirken. Her havde hun en hjørnestue med et bord, to stole, et soveværelse med to senge – og så mig.På dette postkort fra 1950erne ses til venstre Præstegade 10
(det rødkalkede hus), hvor Eli boede med sin mor 1914-16.

  

Og han fortæller videre: Mor var blevet enke i en ung alder – et sted i tyverne – og min biologiske far har jeg ingen erindring om. Han var død og borte før den tid kommer jeg kan huske. Men mor kendte en klovn, han var vist italiener, og jeg fornemmede ret tidligt, at jeg måske var en klods om benet på hende.

 

Resultatet blev, at Eli i juli 1916 blev sendt med en bondemand og hans vogn til Gørlev (ca. 20 km syd for Kalundborg), hvor Cirkus Benneweis lå. Ifølge Eli Benneweis gik han direkte ind til Irene og Ferdinand Benneweis, da han ankom til Gørlev – og han blev straks optaget i familien. En anden version af historien beretter, at Eli kun skulle have været feriebarn.

 

En ”ægte” Benneweis blev Eli dog først den 8. juni 1950, hvor han fik kongelig bevilling til at bære navnet Benneweis – hvis vi skal tro Rigshospitalets gamle kirkebog.

 

Vi ved ikke, hvad der herefter blev af Elis mor – måske har hun levet længe nok til med stolthed at kunne se sin søn overtage ledelsen af Cirkus Benneweis i 1945?

 

Eli aldrig glemte sin barndomsby. Når Cirkus Benneweis slog teltet op i Kalundborg blev der altid lagt fribilletter til side til de slægtninge, der stadig boede på egnen.
 

 

En kort udgave af anetavlen for Eli Benneweis ser således ud:

 

Eli Johan Holte (Benneweis)

Født 7/8 1911 på Rigshospitalet, død 23/12 1993

 

Carl Emil Holte

Født 5/7 1887, død 2/3 1914

Typograf og musiker i Kalundborg

 

Anna Marie Frederikke Kirstine Madsen

Født 2/7 1890, død ?

Frederik Eli Magnus Holte

(1854-1930) f. i Slesvig

Bogtrykker i Kalundborg

 

Emma Vilhelmine Holm

(1858-    )

Wilhelm Madsen

Maskinfabrikant i Kalundborg

(1839-1893)

Johanne Vilhelmine Culmsee

 

 

 

Jens Emanuel Holm

(1816-    )

Skomagermester i Kalundborg

Wilhelmine Marie Jensen

(1831-1871)

Anders Madsen

(ca. 1810-    )

Skytte, Aastrup, Kongsted sogn

Hanne Nielsdatter

(ca. 1814-  )

 

 

Oldefaren Jens Emanuel Holm var en agtværdig borger i Kalundborg, der i to perioder var formand for Kalundborg Håndværkerforening og senere blev udnævnt til æresmedlem af samme forening.